Rodzaje umów franczyzowych

Istnieje wiele rodzajów umowy franczyzy. Zastanów się, która wychodzi naprzeciw Twoim potrzebom. Franczyza polega na prowadzeniu działalności gospodarczej pod czyjąś, najczęściej znaną marką. Umowa franczyzowa zostaje zawarta pomiędzy firmą, która…

Czytaj dalej Rodzaje umów franczyzowych

Ogólne informacje na temat prawa karnego

Prawo karne sensu largo jest to zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Podstawowymi źródłami aktualnie obowiązującego w Polsce pisanego prawa karnego…

Czytaj dalej Ogólne informacje na temat prawa karnego