Odpisy z ksiąg wieczystych

Osoba pragnąca uzyskać dane z akt ksiąg wieczystych może ich nie otrzymać z uwagi na np. tajemnicę handlową przedsiębiorcy, można się narazić wówczas na odpowiedzialność odszkodowawczą. Innym przejawem formalnej jawności ksiąg…

Czytaj dalej Odpisy z ksiąg wieczystych

Udostępnianie akt ksiąg wieczystych

Akta księgi wieczystej mogą być udostępniane, ale z pewnymi ograniczeniami. Stanowi o tym art. 361 ust. 4 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece: Akta księgi wieczystej może przeglądać, w sposób określony…

Czytaj dalej Udostępnianie akt ksiąg wieczystych