Pojęcie mobbingu

Istnieje w prawie pracy pojęcie mobbingu - termin ten został zdefiniowany w treści art. 943 Kodeksu Pracy (KP): § 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. § 2. Mobbing oznacza działania…

Czytaj dalej Pojęcie mobbingu

Pracownik supermarketu

Od kilku lat w Polsce znane są już przypadki łamania praw pracowników supermarketów. Naruszane są przepisy o pięciotygodniowym tygodniu pracy, wynagrodzeniu za nadgodziny czy nocne zmiany. Umowy są konstruowane na…

Czytaj dalej Pracownik supermarketu

Bezzwłoczne rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika, bez wypowiedzenia jest możliwe w następujących sytuacjach: Jeśli wykonywana przez pracownika praca ma szkodliwy wpływ na jego zdrowie fakt ten został potwierdzony przez lekarza…

Czytaj dalej Bezzwłoczne rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Jak udowodnić mobbing?

  • Post author:
  • Post category:mobbing

Często zdarzają się sprawy, w których rozstrzygnięcie czy pracownik rzeczywiście był mobbingowany jest trudne do rozstrzygnięcia. Co warte podkreślenia, to dla pracownika sprawa o mobbing jest bardzo trudna, gdyż to…

Czytaj dalej Jak udowodnić mobbing?

Mobbing – reguły ogólne

  Mobbing jest regulowany w art. 943 Kodeksu Pracy: Art. 943. § 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. § 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko…

Czytaj dalej Mobbing – reguły ogólne

Zasada niedyskryminacji pracowników – przepisy ogólne i molestowanie seksualne

Zasada niedyskryminacji w stosunkach pracy jest określona w ogólności w art. 113 Kodeksu Pracy (k.p.): Art. 113 k.p. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na…

Czytaj dalej Zasada niedyskryminacji pracowników – przepisy ogólne i molestowanie seksualne