Wady oświadczenia woli

Zgodnie z kodeksem cywilnym oświadczeniem woli nazywamy takie zachowanie się osoby, które w sposób dostateczny ujawnia wolę dokonania czynności prawnej. Wady oświadczenia woli rozumiane są jako pewne okoliczności lub stany…

Czytaj dalej Wady oświadczenia woli