Zmiany w deklaracjach PIT

Z dniem 14 grudnia 2012 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób…

Czytaj dalej Zmiany w deklaracjach PIT

Kumulacja podmiotowa w podatku dochodowym od osób prawnych – podatkowa grupa kapitałowa

ZAŁOŻENIA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH I W JAKIM SENSIE SĄ ONE ROZBIEŻNE Z PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH. Jeśli chodzi o zasady kumulacji, mamy w podatku dochodowym od osób…

Czytaj dalej Kumulacja podmiotowa w podatku dochodowym od osób prawnych – podatkowa grupa kapitałowa