Zmiany w deklaracjach PIT

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z dniem 14 grudnia 2012 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z dnia 19 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1331). Zmianie ulegną formularze PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Nowe wzory będą mieć zastosowanie do dochodów osiągniętych (lub poniesionych strat) od 1 stycznia 2012 r. Przewidziane w rozporządzeniu modyfikacje dostosowują formularze do likwidacji tzw. lokat antybelkowych.

Zgodnie z nowelizacją w sprawie lokal antybelkowych, podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, oprocentowanie nadpłat, opłaty prolongacyjne i wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych tak, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy są pomijane, a końcówki wynoszące 50 lub więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Wyjątkiem stały się m.in. odsetki od lokat, co zlikwidowało możliwość omijania ich opodatkowania – za pomocą dziennej kapitalizacji – przez instytucje finansowe.

Przewidziane zmiany mają więc charakter w gruncie rzeczy tylko techniczny. Obejmują przede wszystkim dodanie po wyrazach „zł” przecinka i wyrazu „gr”. Modyfikacji uległa również numeracja dolnych przypisów.

More to explorer