Podatek tonażowy

Ustawa o podatku tonażowym jest aktem prawnym regulującym sposób opodatkowania dochodów (przychodów) osiąga­nych przez wąski krąg podatników tj. armatorów eksploa­tujących statki handlowe w żegludze międzynarodowej, z wykorzystaniem statków o pojemności…

Czytaj dalej Podatek tonażowy

Kontrola podatkowa a prawa podatnika

 Kontroli podatkowej może podlegać każdy z podatników. Problematyka ta została głównie uregulowana w ustawie z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa. Co do zasady organem kontrolującym jest organ podatkowy I instancji…

Czytaj dalej Kontrola podatkowa a prawa podatnika