Nowe prawo pocztowe

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Najważniejszą zmianą w prawie wchodzącą w życie z nowym rokiem (1 stycznia 2013 r.) jest prawdopodobnie nowa ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz.U. 2012, poz. 1529). Według jego zapisów Poczta Polska nie będzie miała już monopolu na listy do 50 g, a za trzy lata zostanie ogłoszony przetarg na nowego usługodawcę świadczenia usług powszechnych.

Poczta Polska S.A. straci monopol (tzw. obszar usług zastrzeżonych) na przyjmowanie i doręczanie listów o masie mniejszej niż 50 g. Dla konsumentów oznacza to, że najprawdopodobniej znikną stosowane przez niektóre przedsiębiorstwa (np. część banków) listy z metalowymi blachami, których celem było zawyżenie masy przesyłki ponad granicę 50 g. Rozdzielone zostaną także poszczególne usługi pocztowe. Zgodnie z nową definicją, przyjmowanie, transport oraz doręczanie przesyłek będzie mogło być wykonywane przez różne podmioty.

Ustawa przewiduje, iż wszystkie firmy świadczące usługi pocztowe otrzymają równy dostęp do rynku (wymóg postawiony przez UE). Wystarczyć do tego ma wpis do rejestru operatorów pocztowych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Zniesiona zostanie więc obecnie obowiązująca konieczność zdobycia odpowiedniego zezwolenia.

Przewidziana liberalizacja nie jest jednak całkowita. Poczta Polska przez najbliższe 3 lata świadczyć będzie tzw. usługi powszechne (np. przekazy pocztowe czy przesyłki dla osób ociemniałych) jako tzw. operator wyznaczony. Po tym czasie operator wyznaczony zostanie wybrany przez UKE w drodze konkursu (na kolejne 10 lat). Na pewne korzyści liczyć mogą także konsumenci – zmiany obejmują bowiem również wprowadzenie i uporządkowanie systemu odpowiedzialności operatorów pocztowych oraz procedur reklamacyjnych. Należy wspomnieć, że nowe prawo pocztowe wprowadza również karę w wysokości 10 tys. zł za brak skrzynki pocztowej.

Ustawa wprowadza zmiany do 47 ustaw, uchyla poprzednio obowiązujące Prawo Pocztowe z 2003 r. Zmiany obejmują m.in. Prawo wekslowe – rzadko nowelizowaną ustawą odnośnie zawiadomienia o odmowie przyjęcia bądź niezapłacenia weksla przez posiadacza weksla (musi być to pismo oddane w placówce operatora wyznaczonego, czyli jeszcze przez 3 lata w Poczcie Polskiej), a także w tej ustawie uchylono wreszcie archaiczny przepis art. 95 (wprowadzenie sporządzania przez urzędy pocztowe protestów z powodu niezapłacenia weksla). Poza tym zmiany przewidziano we wszystkich procedurach (karnej, administracyjnej, cywilnej, sądowoadministracyjnej) – we wszystkich procedurach organ czy sąd może wysyłać pisma za pośrednictwem jakiegokolwiek operatora pocztowego (czyli firmy pocztowej), a strona czy uczestnik postępowania niestety musi wysyłać te pisma za pośrednictwem operatora wyznaczonego (czyli Poczty Polskiej jeszcze przez okres 3 lat). Znowelizowano także inne ustawy, które regulują sprawy związane z doręczaniem. Generalnie zmieniono nazewnictwo pojęciowe przepisów z „publicznego operatora pocztowego albo innego operatora pocztowego” ma „operatora pocztowego” oraz z „publicznego operatora pocztowego” na „operatora wyznaczonego”, jak i również zmieniono odesłanie w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z 2012 r., a nie z 2003 r.

Łukasz Mizera – radca prawny

Częściowe źródło: www.podatki.biz

More to explorer