Zasada równości stron i zasada bezpośredniości w postępowaniu cywilnym

Zasada równości stron Inaczej zwana zasadą równouprawnienia czy zasadą wysłuchania. To się bierze z paremii „audiatur et altera pars” (wysłuchaj drugiej strony). Sąd nie może poprzestać na wysłuchaniu jednej strony,…

Czytaj dalej Zasada równości stron i zasada bezpośredniości w postępowaniu cywilnym

Zasada kontradyktoryjności w postępowaniu cywilnym

Przeciwieństwem zasady kontradyktoryjności jest zasada inkwizycyjności. Zasada kontradyktoryjności określa kto w postępowaniu gromadzi materiał procesowy. Materiał procesowy jest pojęciem szerszym niż materiał dowodowy. Materiał dowodowy to te wszystkie dowody z…

Czytaj dalej Zasada kontradyktoryjności w postępowaniu cywilnym

Zasada prawdy materialnej i zasada prawdy formalnej w postępowaniu cywilnym

Przyjmuje się, że po zmianach w Kodeksie Postępowania Cywilnego (KPC) zapoczątkowanych w 1996 r. ustawodawca odstąpił od realizacji zasady prawdy materialnej na rzecz zasady prawdy formalnej. Prawda materialna oznacza, że…

Czytaj dalej Zasada prawdy materialnej i zasada prawdy formalnej w postępowaniu cywilnym

Zapis na sąd polubowny a pozew do sądu

Sądownictwo polubowne ( arbitrażowe) jest alternatywnym rozwiązaniem dla sądów państwowych. Rozstrzyganie sporów  w sądzie polubownym następuje poprzez przekazanie spraw do rozstrzygnięcia  w drodze zapisu na sąd polubowny. Sądownictwo polubowne charakteryzuje…

Czytaj dalej Zapis na sąd polubowny a pozew do sądu

Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika jest instytucją regulowaną przez Kodeks postępowania cywilnego. Pozwala na badanie przez sąd czy komornik wykonuje swoje powinności prawidłowo. Postępowanie komornika regulowane jest w szczególności przepisami Kodeksu…

Czytaj dalej Skarga na czynności komornika