Pismo sądowe odbierze pełnomocnik sądowy

Do konsultacji społecznych trafił projekt zmian dotyczący rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, który określa zasady doręczenia przesyłek sądowych. W związku z ostatnią nowelizacją ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw nastąpiła…

Czytaj dalej Pismo sądowe odbierze pełnomocnik sądowy

Niechciany lokator

Co zrobić w wypadku kiedy kupiłem  mieszkanie na licytacji komorniczej razem z lokatorem? Jak mam się go pozbyć, aby sam dobrowolnie opuścił mieszkanie? Zazwyczaj na dobrowolne opuszczenie mieszkania przez niechcianego…

Czytaj dalej Niechciany lokator

Niestawiennictwo w sądzie

Każdy otrzymujący pismo wzywające osobę w charakterze świadka ma obowiązek wstawienia się na rozprawę w wyznaczonym miejscu oraz czasie. 1. Każda osoba wezwana w charakterze świadka, biegłego lub tłumacza ma…

Czytaj dalej Niestawiennictwo w sądzie

Jurysdykcja krajowa konieczna

Jurysdykcja krajowa konieczna nie jest terminem ustawowym. Występuje wówczas gdy rozpoznanie sprawy występuje z konieczności przed sądem polskim, po to by nie odmówić stronom w ogóle możliwości rozpoznania sprawy przed sądem np. art. 1108…

Czytaj dalej Jurysdykcja krajowa konieczna

Umorzenie w postępowaniu karnym cz.I

Za umorzenie postępowania karnego należy uznać zakończenie sprawy jeśli dalsze postępowanie nie jest dopuszczalne lub jest bezprzedmiotowe. Taka sytuacja może mieć miejsce w kilku przypadkach, które przedstawia art. 17 §…

Czytaj dalej Umorzenie w postępowaniu karnym cz.I