Ponowne wydanie tytułu wykonawczego

Ponowne wydanie tytułu wykonawczego jest przewidziane w art. 794 Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC). Ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego może nastąpić jedynie na mocy postanowienia sądu wydanego po przeprowadzeniu rozprawy.…

Czytaj dalej Ponowne wydanie tytułu wykonawczego

Kolejność zaspokajania wierzycieli

Następstwem sprzedaży nieruchomości dłużnika na licytacji, którą przeprowadził komornik i wpłacenia przez osobę nabywającą ceny nabycia (ustalonej na licytacji) jest sporządzenie przez organ egzekucyjny planu podziału środków uzyskanych w wyniku…

Czytaj dalej Kolejność zaspokajania wierzycieli

Problemy związane ze zbyciem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego w trakcie egzekucji

W kwestii egzekucji z przedmiotów wchodzących w skład przedsiębiorstwa albo gospodarstwa rolnego nie ma uregulowań ogólnych, są uregulowania dotyczące prowadzenia poszczególnych rodzajów egzekucji. Art. 848 Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC) dotyczy…

Czytaj dalej Problemy związane ze zbyciem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego w trakcie egzekucji

Nadanie klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika cz. III

Kolejny przepis, który także dotyczy możliwości prowadzenia egzekucji przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim to art. 7871 Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC): Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim…

Czytaj dalej Nadanie klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika cz. III