Nowe prawa dla osób przed Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 27 lipca 2012 r. obowiązuje ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPC), sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r. (Dz.U. 2012, poz. 802). Porozumienie przyznaje stronom uczestniczącym w postępowaniu przed Trybunałem immunitet procesowy w zakresie składanych oświadczeń oraz wszelkich dokumentów i dowodów przedstawianych Trybunałem, by zapewnić im swobodę wypowiadania się oraz niezależność.

Porozumienie dotyczy praw osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, takich jak strony, przedstawiciele lub doradcy, a także świadkowie, biegli i inne osoby wezwane przez Trybunał do uczestnictwa w postępowaniu, w tym występujące w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Porozumienie gwarantuje też osobom nim objętym prawo do swobodnej korespondencji z Trybunałem, określając warunki korzystania z tego prawa przez więźniów. Korespondencja z ETPC ma być wysyłana i doręczana bez wprowadzania do niej zmian i bez zbędnej zwłoki. Ponadto uczestnicy postępowania przed ETPC mają zapewnioną swobodę podróżowania w celach związanych z udziałem w tym postępowaniu.

Polska choć była stroną tego porozumienia od 1996 r. dopiero teraz je ratyfikowała i weszło ono w życie.

More to explorer