Współpraca oraz wymiana informacji między Komisją Nadzoru Finansowego a Europejskim Systemem Nadzoru Finansowego ustanowiona

Z dniem 26 grudnia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 października 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1385). Ustawa…

Czytaj dalej Współpraca oraz wymiana informacji między Komisją Nadzoru Finansowego a Europejskim Systemem Nadzoru Finansowego ustanowiona

Wreszcie nowa ustawa o SKOK-ach

27 października 2012 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z dnia 5 listopada 2009 r. (Dz.U. 2012, poz. 855 z późn. zmianami). Nowa ustawa zakłada w szczególności,…

Czytaj dalej Wreszcie nowa ustawa o SKOK-ach

Część przepisów nowelizacji ustawy weszła w życie przed jej samym wejściem w życie (sic !!)

25 października 2012 r. również weszły w życie zmiany w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z dnia 10 października 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1166). Najlepsze jest to, że te…

Czytaj dalej Część przepisów nowelizacji ustawy weszła w życie przed jej samym wejściem w życie (sic !!)

Nowa ustawa o kredycie konsumenckim

Z dniem 18 grudnia 2011 roku wchodzi życie znaczna nowelizacja ustawy o kredytach konsumenckich W uproszczonej definicji kredyt konsumencki jest to każdy kredyt zaciągnięty na cele nie związane z działalnością…

Czytaj dalej Nowa ustawa o kredycie konsumenckim