Pozwolenie na budowę a zgłoszenie budowy.

W polskim prawie budowlanym zasadą jest, że roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Od tej zasady istnieją wyjątki - na budowę niektórych obiektów wymagane…

Czytaj dalej Pozwolenie na budowę a zgłoszenie budowy.

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane jest uregulowana głównie przepisami kodeksu cywilnego od art.  647 i następne. Jednak w odniesieniu do pewnych kwestii stosuje się odpowiednio regulacje umowy  o dzieło ( np.…

Czytaj dalej Umowa o roboty budowlane

Budynek gospodarczy a pozwolenie na budowę

Budynek gospodarczy to budynek nie spełniający funkcji mieszkalnej, przeznaczony zazwyczaj do przechowywanie żywności, sprzętu gospodarczego lub spełniający jeszcze inne funkcje. Legalna definicja budynku gospodarczego przedstawia go jako budynek przeznaczony do…

Czytaj dalej Budynek gospodarczy a pozwolenie na budowę

Wymagania dotyczące projektu budowlanego

Projekt budowlany stanowi jeden z wymaganych prawem dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę. Treść projektu zatwierdzana jest przez nadzór architektoniczno-budowlany, a sporządzanie projektu powierza się osobie…

Czytaj dalej Wymagania dotyczące projektu budowlanego

Charakter umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Wykonywanie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami poddane zostało przede wszystkim regulacji w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (ugn). Pośrednictwo polega na zawodowym wykonywaniu czynności…

Czytaj dalej Charakter umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Kara za samowolę budowlaną

W obowiązujących aktach prawnych nie odnajdziemy terminu: „samowola budowlana”. Jednak w potocznym języku to właśnie ten termin określa budynki wybudowane w jakimś stopniu nielegalnie. Czy wszystko, co budujemy wymaga zgłoszenia?…

Czytaj dalej Kara za samowolę budowlaną