Wyrok zaoczny

Wyrok zaoczny wydawany jest przez sąd w przypadku gdy pozwany (oskarżony) nie stawił się na rozprawę. Jednakże nie każdy wyrok wydany przy nieobecności oskarżonego jest wyrokiem zaocznym. Jeśli pozwany pomimo…

Czytaj dalej Wyrok zaoczny

Odpowiedzialność in solidum

Solidarność nieprawidłowa - odpowiedzialność in solidum Przypadek, który nie jest odrębnie regulowany. W tej sytuacji mamy kilku dłużników ponoszących odpowiedzialność za to samo, ale w oparciu o różne podstawy bądź…

Czytaj dalej Odpowiedzialność in solidum

Skarb Państwa w obrocie cywilnoprawnym

Reprezentacja Skarbu Państwa - każdy organ, który mieni się reprezentantem Skarbu Państwa, musi wskazać podstawę prawną swej reprezentacji np. do zawarcia umowy. Niestety nie zawsze taką podstawę prawną da się…

Czytaj dalej Skarb Państwa w obrocie cywilnoprawnym

Fotografie w sieci, a prawa autorskie.

Wraz z szerokim udostępnieniem fotografii cyfrowej, Internet zaroił się od zdjęć. Swoje dzieła zamieszczają nie tylko domorośli fotografowie amatorzy, ale też wykształceni profesjonaliści wysoko ceniący swoją pracę. Tak wielkie rozpowszechnienie…

Czytaj dalej Fotografie w sieci, a prawa autorskie.

Czym jest kara umowna?

Kara umowna uregulowana jest w art. 483-484 Kodeksu cywilnego. Zastępuje ona odszkodowanie, a ponadto pełni rolę stymulacyjną i represyjną. Zabezpieczenie się kara umowną jest możliwe w przypadku przygotowania klauzuli do…

Czytaj dalej Czym jest kara umowna?

prawo wekslowe – podstawy cz. 25

- klauzula zastrzeżenie  przedstawienia   do  przyjęcia    -  tzn.,  że weksel  musi  być  przedstawiony  do  przyjęcia   przed  terminem  płatności. Może  być  też  zakaz  przedstawienia  do  przyjęcia, która oznacza, że weksle nie …

Czytaj dalej prawo wekslowe – podstawy cz. 25

prawo wekslowe – podstawy cz. 24

Jeżeli  bank  dostanie  dyspozycje  od  klienta,  wtedy  dokonuje  obciążenia  rachunku  dłużnika  i  przekazuje  środki  na  rachunek  wierzyciela.  Jeżeli  okaże  się,  ze  weksel  jest  nieważny,  to  bank  nie  ingeruje w  to, …

Czytaj dalej prawo wekslowe – podstawy cz. 24