Stopień winy

W procesie karnym można wykazywać, dowodzić, że z uwagi na szczególną sytuację motywacyjną sprawca winy nie ponosi. Jako przykład można tu podać odpowiedzialność karną młodego cygana za to, że podjął…

Czytaj dalej Stopień winy

Kary a środki karne

Obowiązująca ustawa Kodeks Karny w art. 32 zawiera katalog kar, które w Kodeksach Karnych z lat 1932 i 1969 były nazywane "karami zasadniczymi" w odróżnieniu od kar, które nazywano "karami…

Czytaj dalej Kary a środki karne

Dochodzenie a śledztwo

Dochodzenie i śledztwo są czynnościami, które przeprowadza się w ramach postępowania przygotowawczego. Ich celem jest ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo. Ponadto pomocne są w…

Czytaj dalej Dochodzenie a śledztwo