Kara za nie posiadanie prawa jazdy

Prawo jazdy uprawnia nas do poruszania się po drogach samochodem, bądź motorem, w zależności od kategorii. Aby otrzymać prawo jazdy należy: osiągnąć wymagany dla danej kategorii wiek, uzyskać urzeczenie lekarskie…

Czytaj dalej Kara za nie posiadanie prawa jazdy

Ogólne informacje na temat prawa karnego

Prawo karne sensu largo jest to zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Podstawowymi źródłami aktualnie obowiązującego w Polsce pisanego prawa karnego…

Czytaj dalej Ogólne informacje na temat prawa karnego