Wyższa opłata za udział w egzaminie notarialnym

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 1 stycznia 2013 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym (Dz.U. 2012, poz. 1478). Podwyższa ono opłatę egzaminacyjną za udział w egzaminie notarialnym do wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Uchylono jednocześnie poprzednie rozporządzenie z 2005 r., które ustalało powyższą kwotę na 75 % minimalnego wynagrodzenia za pracę – zatem wzrost wynosi 5 pkt procentowych.

Łukasz Mizera – radca prawny

More to explorer