Polska stroną Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń

W wigilię Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia 2012 r. Polska stała się stroną Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w…

Czytaj dalej Polska stroną Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń

Polska nie jest już związana Konwencją międzynarodową o zakazie pracy nocnej kobiet zatrudnionych w przemyśle

22 grudnia 2012 r. Polska przestała być związana Konwencją międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku (podstawa prawna: dokument wypowiedzenia,…

Czytaj dalej Polska nie jest już związana Konwencją międzynarodową o zakazie pracy nocnej kobiet zatrudnionych w przemyśle

Obowiązek posiadania wiz między Brazylią a państwami Unii Europejskiej zniesiony

Od 1 października 2012 r. obowiązuje umowa międzynarodowa między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów zwykłych z dnia 8 listopada 2010 r.…

Czytaj dalej Obowiązek posiadania wiz między Brazylią a państwami Unii Europejskiej zniesiony