Ratownicy górscy też będą kierowali ruchem drogowym

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 2 listopada 2012 r. obowiązują niektóre przepisy zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie kierowania ruchem drogowym z dnia 16 października 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1140). Wyposaża ono ratowników górskich w uprawnienia do wydawania poleceń i sygnałów innym uczestnikom ruchu. Uniformy ratowników górskich zostaną wyposażone w obowiązkowe elementy odblaskowe, a oni sami będą musieli przejść szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym.

Wśród innych zmian jest zobowiązanie dla kierujących ruchem drogowym wyposażenia w kamizelki barwy żółtej z elementami odblaskowymi oraz wyróżnikiem określającym formację do niej przynależną. Natomiast m. in. pracownicy firm remontujących drogi zostali zobowiązani do wyposażenia w kamizelki barwy pomarańczowej z elementami odblaskowymi oraz wyróżnikiem określającym odpowiednio przedsiębiorcę, którego są pracownikami, lub rodzaj wykonywanych czynności na drodze albo służbę, do której przynależą. Dodano ustęp określający, iż właściwe wyposażenie ratownika górskiego to ubranie z elementami odblaskowymi i wyróżnikiem określającym podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa górskiego.

Część przepisów powyższej zmiany rozporządzenia zaczęła obowiązywać już 19 października 2012 r.

More to explorer