Polska stroną Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń

W wigilię Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia 2012 r. Polska stała się stroną Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w…

Czytaj dalej Polska stroną Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń