Zmiany w deklaracjach PIT

Z dniem 14 grudnia 2012 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób…

Czytaj dalej Zmiany w deklaracjach PIT

Odsetki podatkowe w dół

Od 8 listopada 2012 r. zaczęło obowiązywać obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za…

Czytaj dalej Odsetki podatkowe w dół

Umowy międzynarodowe Polski z Guernsey i Jersey w sprawie wymiany informacji podatkowych już obowiązują

1 listopada 2012 r. weszły w życie dwie umowy międzynarodowe: umowa między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzona w Londynie dnia 6 grudnia 2011…

Czytaj dalej Umowy międzynarodowe Polski z Guernsey i Jersey w sprawie wymiany informacji podatkowych już obowiązują

Kumulacja przedmiotowa w podatku dochodowym od osób fizycznych

Kumulacja przedmiotowa to rozwiązanie dla podatnika niekorzystne, bowiem łączy dochody uzyskane z różnych źródeł. W związku z tym przyjęto w ustawie taką zasadę, że każdy płatnik nalicza podatnikowi zaliczki według sumy…

Czytaj dalej Kumulacja przedmiotowa w podatku dochodowym od osób fizycznych