Kumulacja podmiotowa w podatku dochodowym od osób fizycznych

Pierwszym rodzajem kumulacji w podatku dochodowym od osób fizycznych jest kumulacja podmiotowa. Jest to rozwiązanie korzystne dla osób fizycznych, dlatego że umożliwia obniżenie wysokości należnego podatku. Kumulacja ta polega na…

Czytaj dalej Kumulacja podmiotowa w podatku dochodowym od osób fizycznych

Właściwość organów podatkowych i porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Właściwość organów podatkowych Organy podatkowe przestrzegają właściwości z urzędu. Jeżeli decyzję wydał organ niewłaściwy, to mamy podstawę stwierdzenia nieważności postępowania, tak więc organy zazwyczaj bardzo „pilnują” właściwości. Art. 19 Ordynacji…

Czytaj dalej Właściwość organów podatkowych i porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych