Polska nie jest już związana Konwencją międzynarodową o zakazie pracy nocnej kobiet zatrudnionych w przemyśle

22 grudnia 2012 r. Polska przestała być związana Konwencją międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku (podstawa prawna: dokument wypowiedzenia,…

Czytaj dalej Polska nie jest już związana Konwencją międzynarodową o zakazie pracy nocnej kobiet zatrudnionych w przemyśle

Jeden przepis Europejskiej Karty Społecznej (o zatrudnianiu kobiet) przestał wiązać Rzeczpospolitą Polską

25 lipca 2012 r. przestał wiązać Rzeczpospolitą Polską art. 8 ust. 4 pkt b Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. na podstawie oświadczenia rządowego z…

Czytaj dalej Jeden przepis Europejskiej Karty Społecznej (o zatrudnianiu kobiet) przestał wiązać Rzeczpospolitą Polską