Umowa na czas wykonania określonej pracy; umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy

Umowa na czas wykonania określonej pracy Jest to umowa, której strony odwołują się do pewnych okoliczności, czyli wskazują na pewną potrzebę, nie mogąc z góry ustalić czasu trwania tego stosunku…

Czytaj dalej Umowa na czas wykonania określonej pracy; umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy

Ryzyko pracodawcy i umowy cywilnoprawne, których przedmiotem jest świadczenie pracy

Pojęcie ryzyka pracodawcy Doktryna wypracowała pojęcie zasady ryzyka pracodawcy. Pracodawca stoi z góry na przegranej pozycji w walce z pracownikiem. Ryzyko to sprowadza się do ryzyka gospodarczego – ujemne rezultaty…

Czytaj dalej Ryzyko pracodawcy i umowy cywilnoprawne, których przedmiotem jest świadczenie pracy

Pojęcie mobbingu

Istnieje w prawie pracy pojęcie mobbingu - termin ten został zdefiniowany w treści art. 943 Kodeksu Pracy (KP): § 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. § 2. Mobbing oznacza działania…

Czytaj dalej Pojęcie mobbingu

Zasady prawa pracy

Opisane w Kodeksie Pracy (KP) zasady prawa pracy stanowią wytyczne legislacyjne, opisują relacje między stronami stosunku pracy, mają znaczenie prawno-procesowe, materialnoprawne oraz stanowią wskazówki interpretacyjne wykorzystywane np. przy wykładni przepisów…

Czytaj dalej Zasady prawa pracy

Zwolnienia od pracy przysługujące pracownikowi

W życiu codziennym zdarzają się sytuacje, których nie sposób przewidzieć, dlatego ustawodawca wprowadził szereg uregulowań zmierzających do obowiązkowego udzielenia pracownikowi zwolnienia od pracy w szczególnych przypadkach. Problematykę tą reguluje kodeks…

Czytaj dalej Zwolnienia od pracy przysługujące pracownikowi

Kontrola Inspekcji Pracy (II)

Kontrolę przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w innych miejscach wykonywania jego zadań lub przechowywania dokumentów finansowych i kadrowych. Poszczególne czynności kontrolne mogą być wykonywane także w siedzibie jednostki…

Czytaj dalej Kontrola Inspekcji Pracy (II)