Urlop „tacierzyński” w 2012 roku

Urlop „tacierzyński” to potoczna nazwa urlopu macierzyńskiego przysługująca ojcu dziecka. Prawo do tego urlopu jest stosunkowo nowym przywilejem, gdyż obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku. Od 1 stycznia 2012 roku…

Czytaj dalej Urlop „tacierzyński” w 2012 roku

Zasiłek chorobowy

Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje wszystkim, którzy byli objęci ubezpieczeniem chorobowym – obowiązkowym lub dobrowolnym. Gdy będziemy niezdolni do wykonywania pracy na wskutek wypadku w pracy lub będziemy…

Czytaj dalej Zasiłek chorobowy

Urlop na żądanie

W ustawodawstwie Polskim odnajdujemy prawo do urlopu na żądanie. Każda pracująca osoba ma prawo by cztery razy w roku kalendarzowym skorzystać z takiego urlopu. Istnieje wiele różnic między zwykłym urlopem…

Czytaj dalej Urlop na żądanie

Pracownik supermarketu

Od kilku lat w Polsce znane są już przypadki łamania praw pracowników supermarketów. Naruszane są przepisy o pięciotygodniowym tygodniu pracy, wynagrodzeniu za nadgodziny czy nocne zmiany. Umowy są konstruowane na…

Czytaj dalej Pracownik supermarketu

Umowa o dzieło

Jedną z form umów realizowanych przez pracowników jest umowa o dzieło. Jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej regulowanej Kodeksem Cywilnym. Stronami umowy o dzieło są zamawiający i wykonawca dzieła. Zawierając umowę…

Czytaj dalej Umowa o dzieło

Składniki wynagrodzenia cz. II

Pracodawcy często stosują taki zabieg, że opisują przesłanki nabycia prawa do premii w postaci nienagannie przepracowanego miesiąca, braku zwolnień, później piszą o reduktorach, np. za jeden dzień nieobecności w pracy…

Czytaj dalej Składniki wynagrodzenia cz. II

Powództwo o ustalenie treści stosunku pracy

Stronom stosunku prawnego służy powództwo o ustalenie treści stosunku prawnego z 189 Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC). Podstawowym środkiem obronnym wytaczanym przy tego rodzaju powództwach jest zarzut braku interesu prawnego i…

Czytaj dalej Powództwo o ustalenie treści stosunku pracy