Ustawa o składkach za ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. przedłużona także na 2013 r.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z dniem 1 stycznia 2013 r. zaczęła obowiązywać zmiana ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1523) przewidująca, że w 2013 r. obowiązywać będą dotychczasowe zasady opłacania tych składek, uzależniające ich wysokość od wielkości gospodarstwa.

Zmieniono w ogóle tytuł ustawy na „ustawę o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013”, a nie tylko „za 2012 r.”.

Oznacza to, że w 2013 r. w gospodarstwach rolnych o powierzchni poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych składkę na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników będzie opłacała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a od 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych składkę będzie regulował rolnik. Składki domowników rolników prowadzących wyłącznie działy specjalne produkcji rolnej będzie opłacał rolnik, który prowadzi taką działalność.

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: www.sejm.gov.pl

More to explorer