Rozszerzenie kręgu spadkobierców – zmiany w dziedziczeniu ustawowym wprowadzone w 2009 r.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa cywilnego po śmierci spadkodawcy następuje zdarzenie prawne mające nazwę dziedziczenie. Wyróżnić można dwie formy tego zjawiska: dziedziczenie z ustawy i dziedziczenie testamentowe. Z dziedziczeniem…

Czytaj dalej Rozszerzenie kręgu spadkobierców – zmiany w dziedziczeniu ustawowym wprowadzone w 2009 r.

Jak zrzec się dziedziczenia?

Instytucja zrzeczenia się dziedziczenia jest sytuacją prawną, w której spadkobierca ustawowy przez porozumienie z przyszłym spadkodawcą zrzeka się dziedziczenia po nim. Nie mogą zrzec się dziedziczenia Skarb Państwa i gmina,…

Czytaj dalej Jak zrzec się dziedziczenia?

Zapis zwykły a polecenie

Zgodnie z art. 968 § 1 Kodeksu Cywilnego (KC) spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis zwykły).…

Czytaj dalej Zapis zwykły a polecenie

Zapis windykacyjny

W Kodeksie cywilnym pojawiły się nowe przepisy, umożliwiające zapisanie w testamencie konkretnych przedmiotów, poszczególnym osobom. Przepisy te weszły w życie 23 października 2011 r. zgodnie ze zmianami, które zostały wprowadzone…

Czytaj dalej Zapis windykacyjny

Wyjątki od zasady, że dziedziczenie nabywa się albo na podstawie ustawy albo na podstawie testamentu

Mamy tutaj nastepujące wyjątki: 1. Wymieniony w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - polegający na tym,że jeżeli spadkobiercą testamentowym jest cudzoziemiec, który nie należy do kręgu spadkobierców ustawowych zmarłego np. ktoś…

Czytaj dalej Wyjątki od zasady, że dziedziczenie nabywa się albo na podstawie ustawy albo na podstawie testamentu

Skutki uznania za niegodnego dziedziczenia i ustanowienie cudzoziemca spadkobiercą

Szczególne ograniczenie !!!! ORAZ WYJĄTEK OD OGÓLNEJ ZASADY w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest taka dziwna konstrukcja, polegająca na tym,że jeżeli spadkobiercą testamentowym jest cudzoziemiec, który nie należy…

Czytaj dalej Skutki uznania za niegodnego dziedziczenia i ustanowienie cudzoziemca spadkobiercą

Niegodność dziedziczenia

Jest to instytucja, która pozwala wyeliminować osoby, które zasadniczo powinny dziedziczyć z kręgu spadkobierców, ze względu na niewłaściwe zachowanie, postępowanie, którego potencjalny spadkobierca wcześniej się dopuścił – gdzie ze względu…

Czytaj dalej Niegodność dziedziczenia

Pojęcie spadku

Zasadą jest, że wszelkie prawa i obowiązki należące do zmarłego w chwili jego śmierci przechodzą na spadkobierców – tę zasadę należy stosować w odniesieniu do wszelkich praw i obowiązków zmarłego.…

Czytaj dalej Pojęcie spadku