Ustawa o składkach za ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. przedłużona także na 2013 r.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. zaczęła obowiązywać zmiana ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1523) przewidująca,…

Czytaj dalej Ustawa o składkach za ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. przedłużona także na 2013 r.

Becikowe limitowane

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 12 października 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1255) wprowadzająca kryterium dochodowe w udzielaniu jednorazowej zapomogi z tytułu…

Czytaj dalej Becikowe limitowane

Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu uznawania zdarzenia za wypadek przy pracy

Od 24 sierpnia 2012 r. uległo zmianie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia,…

Czytaj dalej Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu uznawania zdarzenia za wypadek przy pracy