Inkaso weksla i protest

Postępowanie związane z inkasem weksla Jeżeli mamy do czynienia z wekslem in blanco, który służy na zabezpieczenie  np.  kredytu,  to  każdy  bank  oczekuje  i  żąda  tego  od  klienta i ustala  z  klientem, że  miejscem  płatności  tego  weksla  będzie  ten  właśnie  bank. Zatem to zobowiązanie będzie miało charakter długu …

Czytaj dalej Inkaso weksla i protest

Klauzule wekslowe

Klauzula bez protestu Jest to klauzula związana ze zwrotnym poszukiwaniem weksla. Jest to możliwość dochodzenia roszczeń od dłużników zwrotnych. Klauzule, które nie wywołują skutków wekslowych: 1. Waluty - oznaczona jest słowami:…

Czytaj dalej Klauzule wekslowe

Elementy weksla (miejsce, data, suma)

1. Miejsce wystawienia weksla. Konieczny, ustawowy element weksla. Tutaj oznaczamy dowolną miejscowość (nie adres), według której określamy prawo właściwe i na podstawie tego prawa oceniamy czy dana osoba miała zdolność…

Czytaj dalej Elementy weksla (miejsce, data, suma)

Dyskonto weksla, weksel in blanco

Procedura związana z funkcją refinansową weksla (dyskonto weksla) Podawca, czyli dysponujący wekslem, udaje się do banku w celu przedstawienia weksla, może to być tylko weksel pełny, spełniający ustawowe elementy. Bank…

Czytaj dalej Dyskonto weksla, weksel in blanco

Podstawowe pojęcia związane z wekslem

Wierzyciele wekslowi Może być tylko jeden wierzyciel wekslowy. Jest nim tylko ten, kto weksel posiada fizycznie i wykaże swoje prawo do weksla nieprzerwanym ciągiem indosów. Jeżeli wierzycielem byliby wspólnicy spółki cywilnej czy małżeństwo, to nie mamy…

Czytaj dalej Podstawowe pojęcia związane z wekslem

Definicja i cechy weksla

W polskim Prawie wekslowym nie ma definicji weksla. Weksel znajduje się w zamkniętym katalogu papierów wartościowych. Jest papierem wartościowym bardzo sformalizowanym. Tylko dokument, który zawiera elementy wskazane w art. 1…

Czytaj dalej Definicja i cechy weksla

prawo wekslowe – podstawy cz. 25

- klauzula zastrzeżenie  przedstawienia   do  przyjęcia    -  tzn.,  że weksel  musi  być  przedstawiony  do  przyjęcia   przed  terminem  płatności. Może  być  też  zakaz  przedstawienia  do  przyjęcia, która oznacza, że weksle nie …

Czytaj dalej prawo wekslowe – podstawy cz. 25

prawo wekslowe – podstawy cz. 24

Jeżeli  bank  dostanie  dyspozycje  od  klienta,  wtedy  dokonuje  obciążenia  rachunku  dłużnika  i  przekazuje  środki  na  rachunek  wierzyciela.  Jeżeli  okaże  się,  ze  weksel  jest  nieważny,  to  bank  nie  ingeruje w  to, …

Czytaj dalej prawo wekslowe – podstawy cz. 24