Jeden artykuł w przepisach wprowadzających Kodeks Wyborczy wszedł w życie

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 27 grudnia 2012 r. obowiązuje zmiana Przepisów wprowadzających ustawę – Kodeks Wyborczy z dnia 12 października 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1399) wprowadzająca przepis art. 16 ust. 2a. Zgodnie z nią, do kadencji rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w trakcie których nowy kodeks wszedł w życie, mają być stosowane dotychczasowe ordynacje wyborcze.

Uzasadnieniem zmiany jest m.in. to, że rady gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, niebędące miastami na prawach powiatu nie mają możliwości właściwego przygotowania się do wyborów uzupełniających, które na mocy nowego kodeksu wyborczego zostały w odniesieniu do nich wprowadzone.

Zmiana jest jest związana z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 20 lipca 2011 r., który stwierdził niekonstytucyjność art. 16 ust. 1 i 2 Przepisów wprowadzających ustawę Kodeks Wyborczy.

More to explorer