Dochodzenie a śledztwo

Dochodzenie i śledztwo są czynnościami, które przeprowadza się w ramach postępowania przygotowawczego. Ich celem jest ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo. Ponadto pomocne są w…

Czytaj dalej Dochodzenie a śledztwo

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów został uregulowany w art. 42 kodeksu karnego z 1997r. Zakaz prowadzenia pojazdów służy niewątpliwie prewencji indywidualnej, odizolowaniu sprawcy od możliwości popełnienia przestępstwa, ochronie…

Czytaj dalej Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów

Kary za sprzedaż alkoholu bez zezwolenia

Aby można było sprzedać alkohol potrzebujemy zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Co w przypadku, gdy go nie mamy? Jeśli sprzedajemy alkohol bez odpowiednich zezwoleń popełniamy przestępstwo, które zagrożone jest grzywną według…

Czytaj dalej Kary za sprzedaż alkoholu bez zezwolenia

Sprzedaż hurtowa alkoholu i zezwolenie na sprzedaż alkoholu podczas imprezy organizowanej na wolnym powietrzu

Jeśli sprzedajemy alkohol hurtowo musimy mieć na względzie inne zasady, niż obowiązujące podczas sprzedaży detalicznej. Ustawa sprzedaż hurtową definiuje jako zakup napojów alkoholowych w celu dalszej odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe…

Czytaj dalej Sprzedaż hurtowa alkoholu i zezwolenie na sprzedaż alkoholu podczas imprezy organizowanej na wolnym powietrzu

Koncesja na alkohol, czyli zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Tak naprawdę, aby móc sprzedawać alkohol nie potrzebujemy koncesji, gdyż koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 1. poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji…

Czytaj dalej Koncesja na alkohol, czyli zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Od 13 sierpnia 2011 obowiązują znowelizowane przepisy w kodeksie postępowania cywilnego w sprawie kontaktów rodzica z dzieckiem. Wprowadzone zmiany kładą duży nacisk na uprawnienia rodzica, któremu kontakty z dzieckiem uregulowane…

Czytaj dalej Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Niestawiennictwo w sądzie

Każdy otrzymujący pismo wzywające osobę w charakterze świadka ma obowiązek wstawienia się na rozprawę w wyznaczonym miejscu oraz czasie. 1. Każda osoba wezwana w charakterze świadka, biegłego lub tłumacza ma…

Czytaj dalej Niestawiennictwo w sądzie