Instytucja przedawnienia w prawie cywilnym

Instytucja przedawnienia została uregulowana w części ogólnej kodeksu cywilnego, w art. 117 i następne. Służy ona ograniczeniu możliwości dochodzenia roszczeń, które stały się wymagalne lub mogły stać się wymagalne po…

Czytaj dalej Instytucja przedawnienia w prawie cywilnym