Przestępstwo działania na szkodę spółki

Art. 585 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) penalizuje działania na szkodę spółki przy jej tworzeniu bądź jako niektóre organy tej spółki.  Które podmioty biorą udział w tworzeniu spółki handlowej ? - wspólnicy, członkowie zarządu, inne…

Czytaj dalej Przestępstwo działania na szkodę spółki

Przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego

Art. 298 Kodeksu Karnego (KK) stanowi, że: § 1. Kto, w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania, podlega karze pozbawienia wolności od…

Czytaj dalej Przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego

Przestępstwo nadużycia zaufania cz. II

To przestępstwo nie dotyczy osób działających na własny rachunek np. ktoś wykonuje umowę o dzieło na własny rachunek. Może to być odpowiedzialność osoby działającej u kogoś działającego na własny rachunek…

Czytaj dalej Przestępstwo nadużycia zaufania cz. II