Zmiany w rachunkowości dla podmiotów publicznych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
16 lutego 2012 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 121).

Jak można przeczytać w uzasadnieniu, nowelizacja rozporządzenia wynikała z konieczności dostosowania zasad rachunkowości w szczególności do regulacji określonych w art. 11a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654) w związku z przekształceniami samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe, a także z konieczności wprowadzenia zmian związanych z zastosowaniem w praktyce ww. rozporządzenia.

Źródło: ksiegowosc.gazetaprawna.pl

More to explorer