Na czym polega postępowanie karne w sądach 24-godzinnych?

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z dniem 8 czerwca bieżącego roku weszła nowelizacja ustawy kodeksu postępowania karnego dotycząca sądów 24-godzinnych. Ustawa w starej formie została wprowadzona z dniem 12 marca 2007 roku. Miała ona usprawnić prace sądów, tak aby proste prawnie przewinienia były rozpatrywane szybciej.

 

Pomysł sądów 24-godzinnych miał na celu jak najlepsze usprawnienie postępowania karnego. Tak, aby maksymalnie skrócić niektóre czynności procesowe. Do takiego sądu mogą być kierowane jednak sprawy proste pod względem prawnym. Tryb przyspieszony jest stosowany wobec sprawcy, który popełnił czyn zagrożony karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Sprawy o przestępstwa podlegające rozpoznaniu w trybie uproszczonym to na przykład przewinienia takie jak: chuligańskie czyny, niszczenie mienia, drobne kradzieże, stawianie czynnego oporu wobec policji, znieważanie, sprawy związane z pijanymi kierowcami.
Tryb przyspieszony znacznie różni się od normalnego postępowanie karnego. Warunkiem podstawowym w postępowaniu przyspieszonym jest ujęcie sprawcy na gorącym uczynku. Następnie następuje doprowadzenie go przez Policję do sądu. Czynność ta musi być wykonana niezwłocznie, w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania. Wniosek zatrzymania sporządza funkcjonariusz policji, który następnie gotowy dokument przedstawia już prokuratorowi.  Wniosek ten zastępuje tradycyjny, normalny akt oskarżenia. Powinien on spełniać podstawowe wymogi prawne. Jednak co ważne, nie musi zawierać uzasadnienia oskarżenia
Wnioski o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym rozpoznaje sąd rejonowy, wydział grodzki, w składzie jednoosobowym. Natychmiast po wpłynięciu takiego wniosku Sąd przystępuje do rozpoznania sprawy.
Każdemu oskarżonemu w takim postępowaniu przydzielany jest obrońca z urzędu.

 
Jeśli jednak sąd dojdzie do wniosku, iż dana sprawa nie kwalifikuje się do rozpatrywania w trybie przyspieszonym, to sprawa prowadzona jest w trybie uproszczonym.
Jeśli natomiast zatrzymany nie zostanie przekazany do dyspozycji sądu lub gdy ustaną przyczyny uzasadniające zatrzymanie należy wówczas zwolnić taką osobę.
W roku 2007, czyli wtedy gdy ustawa dotycząca sądów 24-godzinnych została wprowadzona w postępowaniu przyspieszonym skazano 36 tysięcy osób, stanowiło to ok. 8% wszystkich skazań. Najwięcej z nich, bo 80% stanowiły przestępstwa z nadużyciem alkoholu, prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym. Natomiast rok później – w 2008- liczba skazanych znacznie zmalała, bo wyniosła już tylko 8 tysięcy osób i liczba ta stanowiła niecałe 2% wszystkich skazań.

Można więc powiedzieć, iż sądy 24-godzinne przeżywały największa popularność jedynie w roku rozpoczęcia swojej „działalności”.

More to explorer