Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy

  • Post author:
  • Post category:Prawo pracy

Skargę do wszystkich instytucji je przyjmujących (w tym PIP) można wnieść w Polsce pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Skargi wnoszone do Państwowej…

Czytaj dalej Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy