Opieka medyczna w krajach UE

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Czy świadczenia medyczne w krajach Unii Europejskiej są płatne? Jakie świadczenia medyczne przysługują nam podczas turystycznych wyjazdów do krajów Unii Europejskiej? Co z opieką medyczną podczas studiów w krajach UE?

Od 1 maja 2004 roku Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, a tym samym stosuje przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oczywiście każde państwo posiada własne przepisy określające działanie powszechnej służby zdrowia, dlatego wprowadzono wspólne przepisy koordynujące zasady udzielania świadczeń zdrowotnych obywatelom państw członkowskich.

Gdy jest to wyjazd turystyczny
Kiedy naszym celem wizyty w państwie członkowskim jest turystyka, w razie nagłych wypadków, aby udzielono nam bezpłatnej opieki medycznej, należy zaopatrzyć się w druk E-111 oraz potwierdzić prawo do ubezpieczenia w oddziale NFZ, do którego należymy. W krajach takich jak Norwegia, Finlandia, Hiszpania, Szwecja, Dania czy Holandia zaświadczenie wystarczy pokazać bezpośrednio w placówce medycznej, z której usług zamierzamy skorzystać. Jednak przebywając we Francji, Belgii, Grecji, Islandii, Irlandii, Austrii, Niemczech, Luksemburgu, Portugalii, Lichtensteinie oraz Włoszech naszą wizytę w poradni medycznej należy poprzedzić rejestracją w instytucji ubezpieczeniowej, aby uzyskać zaświadczenie o prawie do nieodpłatnej pomocy medycznej. W związku z różnorodnością przepisów o opiece medycznej w poszczególnych państwach, w krajach takich jak np.: Szwecja, Francja, Niemcy i Belgia będziemy musieli zapłacić za świadczenia medyczne, a dopiero po powrocie do kraju ubiegać się o ich zwrot.

Wyjazd w celu zdrowotnym.
Należy pamiętać, iż druk E-111 nie upoważnia do bezpłatnych świadczeń medycznych, gdy celem naszej podróży jest leczenie w innym państwie członkowskim. Gdy celem naszej podróży do innego państwa członkowskiego jest leczenie się, aby skorzystać z usług medycznych musimy zaopatrzyć się w druk E-112 oraz uzyskać zgodę NFZ.

Świadczenia medyczne podczas studiów w krajach członkowskich

Aby stan zdrowotny studentów podczas studiów nie uległ pogorszeniu, student ma możliwość korzystania z bezpłatnych usług medycznych. Należy zabrać ze sobą wypełniony przez Narodowy Fundusz Zdrowia druk E-128.

Co z opieką medyczną podczas pracy w kraju członkowskim?
Jeśli pracujemy w krajach Unii Europejskiej oraz odprowadzamy odpowiednie składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne w państwie, w którym podjęliśmy pracę, mamy takie same prawa do opieki medycznej jak rodzimi mieszkańcy owego kraju. Prawa takie przysługują również najbliższej rodzinie pracownika, jeśli osoby te mieszkają w kraju członkowskim należy wtedy zgłosić druk E-106 do ubezpieczalni. Gdy przyjeżdżamy do Polski np. na święta, musimy mieć ze sobą wypełniony oraz poświadczony przez państwo, w którym mieszkamy druk E-111. Natomiast gdy nasza najbliższa rodzina mieszka w Polsce, a my pracujemy w jednym z krajów członkowskich  musimy druk E-109 poświadczony przez państwo, w którym opłacamy składki, zgłosić do NFZ, aby uzyskać bezpłatną opiekę medyczną w Polsce.

Gdy jesteśmy delegowani do pracy na teren krajów UE
Jeśli w takim przypadku chcemy uzyskać darmowe świadczenia medyczne w krajach UE musimy udać się do ZUS-u i odebrać druk E-101, poświadczający, iż składki opłacamy w Polsce. Gdy mamy podpisaną umowę o dzieło, musimy zaopatrzyć się w druk E-128 i na jego podstawie zostanie nam udzielona darmowa opieka medyczna.

Emeryci i renciści.
Emeryci i renciści przebywający w krajach UE mają uprawienia do darmowej opieki medycznej na podstawie druku E-121, który potwierdza ich zarejestrowanie jako rencista lub emeryt.

More to explorer