Pozbawienie komplementariusza prawa reprezentowania spółki komandytowo-akcyjnej

Przepis art. 137 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) wskazuje, że późniejsze pozbawienie komplementariusza prawa reprezentowania spółki stanowi zmianę statutu i wymaga zgody wszystkich pozostałych komplementariuszy. Mamy jeszcze § 3 tego artykułu,…

Czytaj dalej Pozbawienie komplementariusza prawa reprezentowania spółki komandytowo-akcyjnej

Oznaczenie sumy komandytowej

Suma komandytowa to kwotowy zakres odpowiedzialności komandytariusza. Właściwie można powiedzieć, że jest to górna granica odpowiedzialności komandytariusza, ponieważ ponad tą kwotę komandytariusz nie może ponosić odpowiedzialności. Z reguły będzie on ponosił odpowiedzialność…

Czytaj dalej Oznaczenie sumy komandytowej

Reprezentacja w spółce partnerskiej

W przepisach prawa jest określona zasada przy zarządzie wieloosobowym. Jest to zasada reprezentacji łącznej, czyli współdziałanie dwóch członków zarządu, chyba że umowa będzie stanowić inaczej - wtedy można przewidzieć samodzielną reprezentację…

Czytaj dalej Reprezentacja w spółce partnerskiej

Prawo reprezentowania spółki komandytowo-akcyjnej jako uprawnienie wspólnika

Podstawowym uprawnieniem wspólnika w spółce komandytowo-akcyjnej (SKA) jest prawo reprezentowania spółki. Zgodnie z art. 137 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) spółkę reprezentują komplementariusze, których nie pozbawiono na mocy statutu lub prawomocnego orzeczenia sądu. Ten…

Czytaj dalej Prawo reprezentowania spółki komandytowo-akcyjnej jako uprawnienie wspólnika

Sprawozdanie założycieli w spółce akcyjnej cz. I

Jeżeli będziemy wnosić wkłady niepieniężne, ale również miałyby być dokonywane inne czynności, to trzeba sporządzić sprawozdanie założycieli. Będzie ono dotyczyło przede wszystkim wkładów niepieniężnych. Sprawozdania założycieli musi określać osobę wnoszącą wkład,…

Czytaj dalej Sprawozdanie założycieli w spółce akcyjnej cz. I

Przedmiot wkładu w spółce z o.o.

Przedmiotem wkładu mogą być: 1. Prawa rzeczowe – rzeczy ruchome, nieruchomości, użytkowanie wieczyste, udział we współwłasności w częściach ułamkowych, przedsiębiorstwo. 2. Prawa obligacyjne – wierzytelności, zarówno przysługujące wspólnikowi w stosunku do osób…

Czytaj dalej Przedmiot wkładu w spółce z o.o.