Zakaz handlu poza miejscami do tego wyznaczonymi – nowelizacja Kodeksu Wykroczeń.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wykroczeń, za handel poza miejscem wyznaczonym do tego, grozi kara grzywny, a nawet konfiskacja sprzedawanego towaru. Ustawa została uchwalona w dniu 31 sierpnia 2011 r., a weszła w życie 19 listopada, po 30 dniach od jej ogłoszenia. Zapoznać się ze zmianami można w Kodeksie wykroczeń Dz. U. Nr 224 poz. 1340, dalej jako nowelizacja.

Karze grzywny podlegać będą osoby sprzedające na terenie „należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy”.  Towar przepada nawet wówczas gdy nie jest własnością, osoby handlującej nim. Przepisy te są efektem pracy Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo”.

Zmian w ustawie domagali się niejednokrotnie Komendanci Straży Miejskich z Krakowa, Kołobrzegu i Łodzi. Z problemem handlu w miejsca do tego niewyznaczonych, borykają się zazwyczaj miasta turystyczne. Nielegalny handel uliczny niesie za sobą niekorzystne skutki, łamanie prawa związanego ze spokojem i porządkiem publicznym, oraz zakłócenie estetyki i harmonii architektury miasta. Z pewnością jest wielu zwolenników przydrożnych, straganów, na których można kupić tańsze towary niż w innych miejscach. Jednak kwestia ta budzi wiele kontrowersji, niejednokrotnie, stragany te zajmują miejsca użytku publicznego, mogą uniemożliwiać swobodne przemieszczanie się po mieście pieszych, a nawet tamują ruch na drodze gdzie poruszają się pojazdy. Nie mówiąc o tym, że taki handel przyczynia się do wprowadzenia w obrót towarów  niewiadomego pochodzenia. Osoby zajmujące się nielegalną sprzedażą wprowadzają nierówną konkurencje między handlującymi, którzy opłacają miejsce sprzedaży tym samym nie mogą obniżyć ceny towaru. Nowe przepisy dotyczą, także handlu owocami leśnymi, grzybami, jak również płodami rolnymi. Zwolennikami tej nowelizacji są sklepikarze, jak również Straż Miejska. Do przeciwników obostrzenia kodeksu zaliczyć w większości można studentów dorabiających sprzedając rękodzieło, oraz osoby starsze handlujące warzywa i owoce pochodzącymi z własnej działki.

Celem nowelizacji jest zmniejszenie lub całkowita likwidacja nielegalnego handlu ulicznego z którym borykały się władze wielu gmin. Miejsce do handlu wyznaczają organy gminy. Oznacza to, że handel na straganach może być prowadzony jedynie na specjalnie wyznaczonych targowiskach. Strażnicy miejscy lub gminni zajmują się egzekwowaniem kar za nieprzestrzeganie przepisów. Skonfiskowany towar, orzeczeniem sądu może przepaść, co dla sprzedających jest dotkliwą karą. Ponad to za handel w miejscu do tego niewyznaczony, przewidziana jest kara grzywny do 500 złoty, a jeżeli sprawa trafi do Sądu handlujący muszą się liczyć z tym, że kara może wynieść nawet 5000 złoty.

More to explorer