Urzędnik pod kontrolą

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z dniem 7 marca 2012 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z wprowadzonymi w niej zmianami każda sprawa administracyjna i podatkowa będzie miała metrykę. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji określiło wzory metryk i sposoby ich prowadzenia.
Metryka będzie prowadzona w formie pisemnej (papierowej) lub elektronicznej (informatycznej).
Związane to będzie z systemem jaki dany urząd wprowadził do ewidencji i przechowywania dokumentów.
Dla spraw toczących się metryka zostanie założona w ciągu 30 dni.
W treści metryki będzie można znaleźć takie informacje jak:

  •  wykaz osób, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym,
  • wykaz czynności podejmowanych przez wszystkie wymienione wyżej osoby,
  •  wykaz podjętych czynności w powiązaniu z odpowiednimi dokumentami określającymi te czynności.

     Wprowadzenie tego typu rozwiązań pozwoli na uporządkowanie wielu spraw, które dotychczas ze względu na to, że były prowadzone przez kilka osób nie były zbytnio przejrzyste. Metryki mają także za zadanie ułatwić powiązanie osób z czynnościami podejmowanymi w danym postępowaniu. Sprawi to, że łatwiej będzie wskazać osoby, które mogą ponieść odpowiedzialność na podstawie ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. W pewien sposób ułatwi to bieżącą kontrolę nad urzędnikami.

More to explorer