Kolejność zaspokajania wierzycieli

Następstwem sprzedaży nieruchomości dłużnika na licytacji, którą przeprowadził komornik i wpłacenia przez osobę nabywającą ceny nabycia (ustalonej na licytacji) jest sporządzenie przez organ egzekucyjny planu podziału środków uzyskanych w wyniku…

Czytaj dalej Kolejność zaspokajania wierzycieli

Solidarność dłużników i wierzycieli cz. II

Spełnienie świadczenia przez jednego z dłużników solidarnych zwalnia pozostałych. Może też spełnić to świadczenie po części każdy. Gdyby jednak dłużnicy solidarni nie wiedząc o swoich wzajemnych działaniach spełnili świadczenie wielokrotnie,…

Czytaj dalej Solidarność dłużników i wierzycieli cz. II

Pojęcie wierzytelności i długu

Zobowiązanie z art. 353 Kodeksu Cywilnego (KC) polegać może zarówno na działaniu lub aktywnym zaniechaniu, czyli powstrzymywaniu się od czynności, które taka osoba mogłaby wykonywać. Źródła tego zobowiązania mogą być…

Czytaj dalej Pojęcie wierzytelności i długu