Nowe uprawnienia pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD)

Dnia 21 czerwca 2012 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien…

Czytaj dalej Nowe uprawnienia pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD)

Kara za brak biletu

Czy jeżdżenie bez biletu się opłaca? Gapowicze, którzy korzystają ze środków komunikacji miejskiej narażeni są na dwa rodzaje kar. Po pierwsze jedną z sankcji za przejazd bez ważnego biletu jest…

Czytaj dalej Kara za brak biletu

Nowe uprawnienia straży miejskiej

1. marca tego roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące uprawnień strażników miejskich i gminnych. Od tego dnia funkcjonariusze mają prawo nakładać mandaty na m.in. na tych którzy nie dość…

Czytaj dalej Nowe uprawnienia straży miejskiej

Kara za spożywanie alkoholu w miejscach publicznym

Zgodnie z przepisami ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi spożyywanie alkoholu w niektórych miejscach jest zabronione. Nie przestrzeganie tej zasady związane jest z poniesiem kary za popełnione wykroczenie.…

Czytaj dalej Kara za spożywanie alkoholu w miejscach publicznym