Teraz łatwiej o międzynarodowy rozwód w UE

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z inicjatywy ministrów sprawiedliwości krajów członkowskich ma powstać tzw. wzmocniona współpraca 12 państw Unii Europejskiej, której zadaniem będzie stworzenie regulacji prawnych ułatwiających procedury rozwodowe między małżonkami z różnych państw członkowskich. Wśród tej 12 zabrakło Polski.

Zainteresowanie projektem początkowo zgłosiło 10 państw. Zwróciły się one do Komisji Europejskiej z prośbą o przygotowanie odpowiednich regulacji prawnych. Do państw zaangażowanych w projekt należą: Austria, Bułgaria, Francja, Węgry, Włochy, Luksemburg, Rumunia, Słowenia, Hiszpania oraz Grecja, która jednak wycofała się w ostatniej chwili. Pod koniec maja do grupy dołączyły nieoczekiwanie: Belgia, Niemcy oraz Łotwa. Po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej powstanie wzmocniona współpraca, pozwalająca danej grupie państw zacieśnić integrację w jakiejś dziedzinie. W takiej sytuacji nie są brane pod uwagę opinii innych państw członkowskich, będących przeciw wprowadzeniu nowych regulacji. Traktat Unii Europejskiej pozwala na utworzenie wzmocnionej współpracy, w przypadku zainteresowania powstaniem takiej grupy, na która musi składać się co najmniej z dziewięciu państw. Możliwość ta nie była ona jednakże dotychczas wykorzystywana w obawie przez podziałami jakie mogą nastąpić wewnątrz struktury Unii Europejskiej.

Nowe rozporządzenie daje możliwość międzynarodowym parom decyzji o wyborze prawa właściwego dla ich rozwodu. Jedynym warunkiem do spełnienia jest fakt, że jeden z małżonków jest związany z danym krajem członkowskim. Propozycja ta pozwala na wybór prawa kraju obecnego miejsca zamieszkania, poprzedniego zamieszkania, albo prawa kraju, z którego pochodzi jedno z małżonków.
Sprawa dotyczyć będzie również par międzynarodowych z udziałem Polaków bądź obywateli innych państw niebiorących udziału we wzmocnionej współpracy. Muszą oni jednakże  być mieszkańcami jednego z 12 krajów wzmocnionej grupy. Przykładowo austriacko-francuska para mieszkająca w Hiszpanii będzie miała możliwość zastosowania rozwodowego prawa austriackiego lub francuskiego w hiszpańskim sądzie. Natomiast ta sama para mieszkająca w Polsce lub innym kraju spoza wzmocnionej grupy będzie takich przywilejów pozbawiona.
Pomysłodawcy nowej regulacji prawnej przekonani są, że nowa regulacja ułatwi parom międzynarodowym rozwód w krajach o restrykcyjnym prawodawstwie rozwodowym oraz jednocześnie utrudnią praktykowanie turystyki rozwodowej do krajów, gdzie łatwiej o rozwód.

More to explorer