Termin spłaty kredytu wydłużony do 31 grudnia 2017 r.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z dniem 29 grudnia 2012 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych z dnia 9 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1413). Zawiera rozwiązania służące udzieleniu pomocy państwa w spłacie długoterminowych kredytów zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do dnia 31 maja 1992 r. Pomoc państwa w spłacie kredytów wskazanych w ustawie stanowi jedną z  podstawowych form zobowiązań przyjętych przez państwo w obszarze mieszkalnictwa w  związku z przemianami, jakie towarzyszyły transformacji gospodarczej (obok refundacji bankom wypłacanych premii gwarancyjnych z tytułu systematycznego oszczędzania na mieszkanie) w okresie PRL.

Ustawa wydłuża, do dnia 31 grudnia 2017 r., termin w jakim kredytobiorca może dokonać całkowitej spłaty kredytu wraz z częścią skapitalizowanych i przejściowo wykupionych odsetek, uzyskując możliwość złożenia wniosku o umorzenie pozostałej kwoty zadłużenia, w tym możliwość całkowitego rozliczenia się z zaciągniętego w przeszłości zobowiązania kredytowego. Jednocześnie kredytobiorcy przysługiwać będzie dodatkowo roszczenie o uzyskanie prawa własności zadłużonego mieszkania.

Źródło: www.prezydent.pl

More to explorer