Terminy rozpoczęcia obowiązywania niektórych przepisów ustawy o kierujących pojazdami przesunięte

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

18 stycznia 2013 r. to data wejścia w życie noweli do ustawy o kierujących pojazdami z dnia 4 stycznia 2013 r. (Dz.U.2013, poz. 82). Nowela ma na celu przesunięcie terminu wejścia w życie niektórych przepisów ustawy w ten sposób, aby weszły one do porządku prawnego z dniem 4 stycznia 2016 r., a nie – jak to pierwotnie założono – z dniem 19 stycznia 2013 r.

Nowela przesuwa m.in. termin wejścia w życie części przepisów, których stosowanie jest związane z rozszerzonym zakresem danych przetwarzanych w Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) oraz z procesami opartymi na komunikacji z CEK. W tym czasie ma zostać przebudowany system informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) w celu dostosowania go do ustawy o kierujących pojazdami, m.in. poprzez przeniesienie do tego systemu policyjnej bazy punktów karnych.

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: www.sejm.gov.pl

More to explorer