Transgraniczny transport drogowy gotówki euro uregulowany

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z dniem 29 listopada 2012 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1214/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zawodowego, transgranicznego transportu drogowego gotówki euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro (Dz.UrzUEL.2011.316.1). Zgodnie z definicją transgraniczny transport oznacza oznacza zawodowy transport drogowy pojazdem służącym do transportu gotówki – za wynagrodzeniem na rzecz osób trzecich albo w ramach przedsiębiorstwa transportu gotówki – banknotów lub monet euro z „uczestniczącego państwa członkowskiego”, w celu dostawy lub odbioru banknotów lub monet euro do lub z jednego lub większej liczby miejsc w jednym lub większej liczbie uczestniczących państw członkowskich oraz w państwie członkowskim pochodzenia, bez uszczerbku dla transportu maksymalnie 20 % gotówki w walucie innej niż euro w stosunku do całkowitej wartości gotówki przewożonej w tym samym pojeździe służącym do przewozu gotówki, w przypadku gdy większość dostaw/odbiorów gotówki euro dokonanych w ciągu tego samego dnia przy pomocy pojazdu służącego do transportu gotówki ma miejsce na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego lub, w razie transportu bezpośredniego, w przypadku gdy transport odbywa się pomiędzy dwoma różnymi uczestniczącymi państwami członkowskimi. Transgraniczny transport wymaga zezwolenia państwa członkowskiego pochodzenia.

Cel tego rozporządzenia jest następujący. Wprowadzenie euro znacznie zwiększyło zapotrzebowanie na transgraniczny transport drogowy gotówki. W ramach strefy euro banki, duże przedsiębiorstwa handlu detalicznego i inne podmioty zajmujące się zawodowo obsługą gotówki powinny mieć możliwość zawierania umów z przedsiębiorstwami transportu gotówki oferującymi najlepsze ceny lub usługi, oraz korzystać z usług gotówkowych najbliższego oddziału krajowego banku centralnego lub placówki przedsiębiorstwa transportu gotówki, nawet jeśli znajduje się ona w innym państwie członkowskim. Ponadto wiele państw członkowskich, których walutą jest euro zamówiło lub może chcieć zamówić produkcję banknotów euro lub bicie monet euro za granicą. Istotą zasady jednej waluty jest swoboda obiegu gotówki między uczestniczącymi państwami członkowskimi. Ze względu na znaczne różnice między przepisami krajowymi państw członkowskich, wykonywanie zawodowego, transgranicznego transportu drogowego gotówki euro pomiędzy uczestniczącymi państwami członkowskimi było zasadniczo bardzo trudne. Sytuacja ta stała w sprzeczności z zasadą swobodnego obiegu euro, ze szkodą dla zasady swobody świadczenia usług, które należą do podstawowych zasad Unii Europejskiej. Dlatego też wydano to rozporządzenie.

More to explorer