Treść opieki

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

1. Piecza nad osobą i majątkiem dziecka z należytą starannością z dbałością o dobro dziecka i interesu społecznego.
Jest to podobne do władzy rodzicielskiej – zresztą przepisy o władzy rodzicielskiej stosuje się odpowiednio.
2. Piecza nad osobą
3. Zarząd majątkiem
4. Reprezentacja

Są jednak zasadnicze różnice:
a) opieka podlega ex lege stałemu nadzorowi sądu
b) we wszystkich ważniejszych sprawach konieczne jest zezwolenie sądu

Piecza wygląda niemal identycznie przy władzy rodzicielskiej, jednak o decyzjach w ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego opiekun powinien informować jego rodziców, którzy uczestniczą w sprawowaniu bieżącej pieczy nad osobą dziecka i w jego wychowaniu.
Zarząd majątkiem też wygląda podobnie, ale są różnice, gdyż:
– nie można przeznaczyć nadwyżki z majątku na uzasadnione potrzeby rodziny
– opiekun może zadąć zwrotu nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki (zlecenie) – ewentualnie wynagrodzenie.
Reprezentacja wygląda niemal identyczna jak przy władzy rodzicielskiej, podobnie ograniczenia:
– czynności między osobami pozostającymi po opieką
– między jedną z osób a opiekunem lub jego małżonkiem, zstępnymi, rodzeństwem, chyba, że polega to na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz pupila

More to explorer