Treść władzy rodzicielskiej – piecza nad osobą i majątkiem

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Treść władzy rodzicielskiej:
1. Piecza nad osobą i majątkiem
2. Wychowanie dziecka
3. Przedstawicielstwo
4. Zarząd majątkiem

W sumie są to trzy aspekty:
a. piecza nad osobą
b. zarząd majątkiem
c. reprezentowanie dziecka.

Piecza
Jest to w zasadzie troska o dobre wychowanie, troska o fizyczny o duchowy rozwój, przygotowanie należyte do pracy. Opieka przed niebezpieczeństwami, zapewnie beztroskiego dzieciństwa. To do rodziców należy kształtowanie jego świadomości, wychowywanie w duchu religijnym bądź nie. Do tego należy też zapewnienie należytej egzystencji – co nie oznacza tego samego co obowiązek alimentacyjny.
Miejscem zamieszkania dziecka w zasadzie rodzice nie kierują, gdyż to zazwyczaj ich miejsce zamieszkania, mogą natomiast decydować o jego pobycie (wakacje itp.). Odpowiednikiem tego jest obowiązek posłuszeństwa dziecka – nie można tego egzekwować z całą siłą nie mniej rodzice powinni dążyć do tego aby ich polecenia były respektowane – wynika to także z obowiązku wychowawczego. Przyjmuje się że mają oni prawo zwykłego karcenia jednak bez naruszania godności i zdrowia dziecka. Rodzice mają także prawo żądania powrotu dziecka do domu – a gdy dziecko jest przetrzymywane przez inną osobę – mogą zwrócić się do sądu opiekuńczego o odbiór (postępowanie nieprocesowe). Mogą też żądać pomocy u organów państwowych w wykonywaniu władzy (w tym i powrotu do domu).
Widać z tego, że trudno wskazać wyraźne granice tej pieczy. Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia.

More to explorer