Treść wyroku rozwodowego

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Co musi zawierać wyrok rozwodowy:

1. Kwestie winy – jeśli zgodne żądanie to nie orzeknie.
2. O władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga – można powierzyć władze jednemu a drugiego ograniczyć do określonych uprawnień i obowiązków. W tym zakresie sąd przejmuje uprawnienia sądu opiekuńczego. Można władzy pozbawić, ograniczyć, zawiesić. W szczególnych wypadkach można pozostawić pełna dla obu (jak są poprawne stosunki i np. mieszkają blisko siebie). Potem może to zmienić sąd opiekuńczy – jak zmienią się okolicznosci przyjęte przez sąd rozwodowy.                                                                                                                                                                                3. O kontaktach rodziców z dzieckiem – jaki okres czasu i w jakich dniach każdy z rodziców może przebywać z dzieckiem.
4. W jakiej wysokości każdy obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania (ewentualne alimenty na dziecko) – korzysnajczęściej ta osoba, która „dostaje” dziecko wykonuje swe obowiązku przez jego wychowanie i dbanie, a druga płaci alimenty
5. O sposobie korzystania z mieszkania (jeżeli zajmują wspólne) przez czas ich wspólnego zamieszkania –  sąd określa sposób korzystania do czasu wspólnego zamieszkiwania i dotyczy to tylko stosunków między małżonkami, a nie w stosunku do osób trzecich (jednej pokój dla jednego drugi dla drugiego).

Co może zawierać wyrok rozwodowy (na wniosek):

– obowiązek alimentacyjny miedzy małżonkami
– powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców z ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka (chyba że pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeśli przedstawią porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka                                                                                                                                                                                                                          – eksmisja jednego z małżonków z mieszkania
– o podziale wspólnego mieszkania (na zgodny wniosek) lub przyznaniu mieszkania jednemu z nich, jeśli drugi wyraża zgodę na opuszczenie bez lokalu zamiennego lub pomieszczenia zastępczego – jeżeli jest to możliwe
– o podziale majątku – jeśli nie doprowadzi to do nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

More to explorer