Udostępnianie akt ksiąg wieczystych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Akta księgi wieczystej mogą być udostępniane, ale z pewnymi ograniczeniami.

Stanowi o tym art. 361 ust. 4 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece:

Akta księgi wieczystej może przeglądać, w sposób określony w ust. 3, osoba mająca interes prawny oraz notariusz. 

Osoba majaca interes prawny może przeglądać akta księgi wieczystej. Chodzi tu o prawa dotyczące danej osoby, okoliczności danej sprawy będą decydowały czy dana osoba ma interes prawny czy nie. Właściciel ma zawsze interes prawny. Wierzyciele też raczej mają, chociaż powinni go uprawdopodobnić. Gdy sąd stwierdzi, że taka osoba interesu nie posiada, to służy takiej osobie skarga do sądu administracyjnego, gdyż jest to czynność administracyjna. Strona musi wykazać do czego informacje z akt ksiegi są jej potrzebne, a także jakiego rodzaju informacje są jej potrzebne, których nie ma w samej księdzie wieczystej.

More to explorer